Hoppa till innehåll

Press­meddelanden

Våra pressmeddelanden

Här presenterar vi alla våra regulatoriska och icke regulatoriska pressmeddelanden som publiceras i kronologisk ordning. I varje pressmeddelande finner du en kontaktperson för det aktuella pressmeddelandet. Du kan filtrera mellan kategorierna regulatorisk och icke regulatorisk information nedan.

2023-09-22 Icke regulatorisk information

Dedicare får förtroende att leverera sjuksköterskor och läkare till samtliga regioner i Sverige

Dedicare kommer att fortsätta leverera sjuksköterskor och läkare till Sveriges samtliga 21 regioner. Det står klart efter att tilldelningsbeslut offentliggjorts gällande den samordnade upphandlingen av hyrpersonal inom hälso-och sjukvård för Sveriges regioner. Upphandlingen är dock inte helt...

2023-07-14 Regulatorisk information

Delårsrapport1 januari – 30 juni 2023: Fortsatt tillväxt i kvartalet

Andra kvartalet 2023 Nettoomsättning 478,9 MSEK (423,9) EBITDA 40,7 MSEK (42,1) EBITDA-marginal 8,5 procent (9,9) Rörelseresultat (EBIT) 34,4 MSEK (37,3) Rörelsemarginal (EBIT-marginal) 7,2 procent (8,7) Resultat efter finansiella poster 29,8 MSEK (35,3) Periodens resultat 22,9...

Regulatorisk information

Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2023: Fortsatt tillväxt i kvartalet

  Andra kvartalet 2023 Nettoomsättning 478,9 MSEK (423,9) EBITDA 40,7 MSEK (42,1) EBITDA-marginal 8,5 procent (9,9) Rörelseresultat (EBIT) 34,4 MSEK (37,3) Rörelsemarginal (EBIT-marginal) 7,2 procent (8,7) Resultat efter finansiella poster 29,8 MSEK (35,3) Periodens resultat 22,9 MSEK (26,6) Resultat...

2023-06-09 Icke regulatorisk information

Dedicare får förnyat förtroende att leverera sjuksköterskor till samtliga sjukhus i Norge

Dedicare får fortsatt förtroende att leverera sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor och barnmorskor till alla sjukhus i samtliga regioner i Norge. Det står klart efter vårens upphandling som genomförts av Sykehusinnkjøp. Det nya avtalet är uppdelat i sex olika delområden avseende geografi...

2023-05-11 Icke regulatorisk information

Dedicare etablerar varumärket i Storbritannien

Dedicares brittiska dotterbolag Templars Medical Agency byter namn till Dedicare Healthcare Ltd. Namnbytet innebär att Dedicare tar ytterligare ett steg i sin tillväxtstrategi och fortsätter att etablera varumärket på den europeiska marknaden för rekrytering och bemanning inom vård, life science...

2023-04-20 Regulatorisk information

Kommuniké från Dedicare AB (publ) årsstämma 2023

Utdelning Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om utdelning till aktieägarna med 6,00 kronor per aktie. Som avstämningsdag för utdelningen fastställdes måndagen den 24 april 2023. Utdelningen beräknas utbetalas torsdagen den 27 april 2023.   Styrelse Årsstämman beslutade...