Hoppa till innehåll

Kalendarium

Tid: 24 september 2024. Dedicare tillämpar en "tyst period" från 30 dagar före publicering av koncernens delårsrapport eller bokslutskommuniké (helårsrapport). Under denna period ger bolagets representanter inga kommenterar kring den finansiella utvecklingen.

Tid: 08:00 den 24 september 2024.

Tid: 8 januari 2025. Dedicare tillämpar en "tyst period" från 30 dagar före publicering av koncernens delårsrapport eller bokslutskommuniké (helårsrapport). Under denna period ger bolagets representanter inga kommenterar kring den finansiella utvecklingen.

Tid: 08:00 den 7 februari 2025

Tidigare händelser

Rapport Datum
Delårsrapport 1 januari-30 juni 2024 08:00 den 12 juli 2024
Tyst period 12 juni 2024
Delårsrapport januari-mars 2024 15:00 den 25 april 2024
Årsstämma för verksamhetsåret 2023 16:00 den 24 april 2024
Tyst period 26 mars 2024
Års- och hållbarhetsredovisning 2023 08:00 den 22 mars 2024
Bokslutskommuniké januari-december 08.00 den 9 februari 2024
Tyst period 10 januari 2024
Delårsrapport januari-september 2023 08:00 den 20 oktober 2023
Tyst period 21 september 2023
Delårsrapport januari-juni 2023 08.00 den 14 juli 2023
Tyst period 15 juni 2023
Årsstämma för verksamhetsåret 2022 16.00 den 20 april 2023
Delårsrapport januari-mars 2023 15.00 den 20 april 2023
Årsredovisning 2022 08.00 den 24 mars 2023
Bokslutskommuniké januari-december 08.00 den 17 februari 2023