Hoppa till innehåll

Pressmeddelanden

Delårsrapport1 januari – 30 juni 2023: Fortsatt tillväxt i kvartalet

2023-07-14 Regulatorisk information

Andra kvartalet 2023

 • Nettoomsättning 478,9 MSEK (423,9)
 • EBITDA 40,7 MSEK (42,1)
 • EBITDA-marginal 8,5 procent (9,9)
 • Rörelseresultat (EBIT) 34,4 MSEK (37,3)
 • Rörelsemarginal (EBIT-marginal) 7,2 procent (8,7)
 • Resultat efter finansiella poster 29,8 MSEK (35,3)
 • Periodens resultat 22,9 MSEK (26,6)
 • Resultat per aktie, före utspädning 2,40 SEK (2,80)
 • Resultat per aktie, efter utspädning 2,37 SEK (2,77)

 

Perioden januari – juni 2023

 • Nettoomsättning 982,1 MSEK (818,7)
 • EBITDA 85,0 MSEK (72,2)
 • EBITDA-marginal 8,7 procent (8,8)
 • Rörelseresultat (EBIT) 72,4 MSEK (63,4)
 • Rörelsemarginal (EBIT-marginal) 7,4 procent (7,7)
 • Resultat efter finansiella poster 61,2 MSEK (61,2)
 • Periodens resultat 47,5 MSEK (47,2)
 • Resultat per aktie, före utspädning 4,97 SEK (4,96)
 • Resultat per aktie, efter utspädning 4,92 SEK (4,91)

 

 

Koncernchefens kommentar

Under årets andra kvartal fortsatte Dedicare-koncernen att växa och överträffade tillväxtmålet, drivet av en stark utveckling i Norge och Danmark. Detta trots en negativ utveckling på den svenska marknaden som en följd av begränsningar i inhyrning i flera regioner. Resultatmässigt blev kvartalet i linje med vårt rörelsemarginalmål, trots utvecklingen i Sverige och negativ valutakurspåverkan i Norge.
Årets andra kvartal var händelserikt, präglat av både utmaningarna i Sverige och positiv utveckling på övriga marknader. Det är glädjande att kunna konstatera att Dedicare-koncernen fortsätter att växa, med en tillväxt under andra kvartalet om 13 procent jämfört med samma period föregående år, varav den organiska tillväxten utgjorde 10,5 procent.

På vår största marknad, Norge, fortsatte den goda utvecklingen och nettoomsättningen ökade med 16,2 procent i kvartalet. Rörelsemarginalen var fortsatt god, även om den minskade i jämförelse med ett exceptionellt starkt kvartal föregående år, och uppgick till 10,2 procent.

Ny marknadsstatistik från Q1 visade att vår marknadsandel ökade för 19:e kvartalet i rad och samtliga affärsområden – läkare, sjuksköterskor och pedagoger – noterade rekordomsättning i lokal valuta och mycket goda resultat i kvartalet. Det gladde oss också att vi under kvartalet fick fortsatt förtroende att leverera sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor och barnmorskor till alla sjukhus i samtliga regioner i Norge efter den norska specialistsjukvårdens inköpsbolag Sykehusinnkjøps stora upphandling. Avtalet gäller för två år med möjlighet till förlängning i ytterligare två år och löper från den 1 oktober 2023.

Att vara en attraktiv arbetsgivare är en central del av vår strategi. Därför är det glädjande att vi i april utsågs till Norges bästa arbetsplats av organisationen A Great Place To Work samtidigt som vår VD för verksamheten i Norge, Bård Kristiansen, korades till årets mest inspirerande ledare. Bland tusentals bolag i Europa är dessutom Dedicare Norge finalist i A Great Place To Work’s utmärkelse som Europas bästa arbetsplats, vilken avgörs i september 2023.

På vårt befintliga ramavtal med Sykehusinnkjøp för läkare får vi fr.om. 1 juni 2023 inte anlita underkonsulter för uppdrag på sjukhusen i Norge. Det innebär att samtliga läkare måste vara anställda av oss. Vår bedömning är att förändringen har marginell påverkan på verksamheten.

För Sverige var det andra kvartalet utmanande inom vårdbemanning då flera regioner infört begränsningar på inhyrning av läkare och sjuksköterskor. Från och med mars 2023 har beställningarna från region Stockholm minskat med en tredjedel. Begränsningarna hade en negativ påverkan på både nettoomsättning och rörelseresultat efter Region Stockholms samt Region Sörmlands kraftiga neddragningar på hyrpersonal under kvartalet. Dedicare har vidtagit en rad åtgärder för att balansera effekterna, framför allt kunde vi styra om verksamhet mot befintliga och nya kunder i andra regioner samt till kommuner och privata vårdgivare. Nettoomsättningen i kvartalet blev 15,2 procent lägre än samma period förra året, med en rörelsemarginal om 3,9 (6,3) procent. Samtidigt som efterfrågan på vårdpersonal fortsätter att öka, kräver regionernas sämre ekonomier åtgärder. Jag vill understryka att Dedicare, med över 25 års erfarenhet av bemanning inom vård och omsorg, vill bidra på bästa sätt för att lösa dessa utmaningar. Att hyra in vårdpersonal är en kostnadseffektiv strategi för att öka vårdens kapacitet, flexibilitet och kvalitet, där merparten av kostnaden motsvarar den som sjukvården ändå skulle ha haft för löner och övriga relaterade kostnader. Jag är övertygad om att Dedicare även i framtiden kommer att spela en viktig roll för regionernas kompetensförsörjning av vårdpersonal.

I juni kom besked gällande den nationella upphandlingen av vårdpersonal. Förvaltningsrätten i Göteborg avslog de ansökningar om överprövning som inkommit och gick på regionernas linje. I juli meddelade Kammarrätten att Förvaltningsrätten inte var behörig vid avgörandet och har därför återförvisat målet för ny prövning. Detta innebär att upphandlingen försenas ytterligare.

I övrigt fortsätter vi arbetet med att bredda vårt varumärke på den svenska marknaden och efter sommaren byter vi namn på den förvärvade verksamheten H&P Search & Interim till Dedicare Life Science.

När det gäller Danmark noterade vi det bästa halvåret hittills med en tillväxt på 68,0 procent jämfört med motsvarande period föregående år och en rörelsemarginal på 6,3 procent (3,5) under halvåret. Vi har nu mer än 100 konsulter ute på långtidsuppdrag och har även gjort investeringar för att främja framtida tillväxt genom att öka den egna personalen.

Inom segmentet Nya Marknader bytte vi namn på vårt förvärvade bolag i Storbritannien, från Templars Medical Agency Limited till Dedicare Healthcare Limited. Verksamheten utvecklas väl och på Falklandsöarna, där vi har ca 25 konsulter, öppnar vi kontor till hösten.

Dedicare är idag störst i Norden på sk Cross-Border Staffing och bemannar inte bara Norden utan även Storbritannien, Irland, Svalbard, Saudiarabien, Australien, Nya Zeeland samt Falklandsöarna.

Under kvartalet har vi uppdaterat vår strategi för vårt samhällsansvar. Vi kan konstatera att det viktigaste och mest grundläggande samhällsansvar vi tar som företag är att skapa arbetstillfällen och betala skatter. Dedicare levererar genom sin kärnverksamhet samhällsviktiga tjänster. När vi hjälper våra kunder med rekrytering till fasta tjänster och flexibla bemanningslösningar bidrar Dedicare till en god och jämlik vård, utveckling av läkemedel och social omsorg för medborgare i de länder vi verkar. Detta ska vi göra på ett ansvarsfullt och hållbart sätt. Som en del i vårt hållbarhetsarbete stöttar vi också organisationerna Icare, Läkare utan gränser och Pride.

Sammanfattningsvis kan jag konstatera att vi fortsätter skapa värde för våra intressenter, står starka finansiellt och kan fortsätta investera för att vara ledande inom rekrytering och bemanning inom vård, life science och socialt arbete.

 

Krister Widström, VD och koncernchef

Kontaktpersoner

Krister Widström

Koncernchef

Anette Sandsjö

CFO