Hoppa till innehåll

Finansiella rapporter

Styrelsen och verkställande direktören ansvarar för att de finansiella rapporterna tas fram och presenteras på ett rättvisande sätt i enlighet med de internationella redovisningsstandarderna IFRS så som de antagits av EU och enligt kraven i prospektdirektivet för införande av prospektförordningen 809/2004/EG.

Denna skyldighet innefattar utformning, införande och upprätthållande av intern kontroll som är relevant för att ta fram och på rättvisande sätt presentera de finansiella rapporterna utan väsentliga felaktigheter, oavsett om de beror på oegentligheter eller fel.

Kvartalsrapporter

Delårsrapport Q1 Q2 Q3 Q4

Kvartalsrapporter

Delårsrapport Q1 Q2 Q3 Q4

Årsredovisning

Kvartalsrapporter

Delårsrapport Q1 Q2 Q3 Q4

Årsredovisning

Kvartalsrapporter

Delårsrapport Q1 Q2 Q3 Q4

Årsredovisning

Kvartalsrapporter

Delårsrapport Q1 Q2 Q3 Q4

Årsredovisning

Kvartalsrapporter

Delårsrapport Q1 Q2 Q3 Q4

Årsredovisning

Kvartalsrapporter

Delårsrapport Q1 Q2 Q3 Q4

Årsredovisning

Kvartalsrapporter

Delårsrapport Q1 Q2 Q3 Q4

Årsredovisning

Kvartalsrapporter

Delårsrapport Q1 Q2 Q3 Q4

Årsredovisning

Kvartalsrapporter

Delårsrapport Q1 Q2 Q3 Q4

Årsredovisning

Kvartalsrapporter

Delårsrapport Q2 Q3

Årsredovisning

Prospekt för utdelning av Dedicare AB (publ) och notering av Dedicare-aktier på NASDAQ OMX Stockholm.