Hoppa till innehåll

Våra marknader

Rekrytering och bemanning i hela Norden och Storbritannien

Dedicare bedriver rekryterings- och bemanningsverksamhet i Sverige, Norge, Danmark och Storbritannien. I Finland bedriver vi rekrytering till vår bemanningsverksamhet i övriga Norden. Vi erbjuder våra kunder kompetens inom fyra områden och utbudet av kompetens kan skilja sig mellan de olika länderna.

Vårt erbjudande

Dedicare erbjuder specialisttjänster inom rekrytering och bemanning inom följande områden och marknader.

Sverige: Vård, life science och socialt arbete.

Norge: Vård, life science, socialt arbete och pedagogik.

Danmark: Vård och life science.

Storbritannien: Vård.

Sverige

I Sverige är vi verksamma inom vård, life science och socialt arbete. Vi har kontor i Stockholm, Göteborg och Lund. Merparten av våra kunder är inom offentlig sektor. Sverige är den största marknaden i Norden avseende bemanning av vårdpersonal och vi erbjuder våra kunder främst läkare och sjuksköterskor. Inom socialt arbete erbjuder vi främst socionomer till kommuner runt om i landet. Inom life science tillhandahåller vi i huvudsak specialister till privata kunder inom läkemedel, medicin- och bioteknik.

  • Vård
  • Life science
  • Socialt arbete

Norge

I Norge är vi verksamma inom vård, life science, socialt arbete och pedagogik. Vi har kontor i Stjördal och Oslo. Merparten av våra kunder är inom offentlig sektor. Norge är den näst största marknaden i Norden avseende bemanning av vårdpersonal och vi erbjuder våra kunder främst läkare och sjuksköterskor. Inom socialt arbete hjälper vi i huvudsak kommuner med att hitta personal inom barnevern och miljöterapi. Inom life science erbjuder vi främst specialister till privata kunder inom läkemedel, medicin- och bioteknik. Inom pedagogik förser vi våra kunder med förskolepedagoger och verksamheten drivs under varumärket Acapedia.

  • Vård
  • Life science
  • Socialt arbete
  • Pedagogik

Danmark

I Danmark är vi verksamma inom vård och life science. Vi har kontor i Ålborg och Köpenhamn. Merparten av våra kunder är inom offentlig sektor. Inom vård erbjuder vi våra kunder läkare och sjuksköterskor. Inom life science erbjuder vi främst
specialister till privata kunder inom läkemedel, medicin- och bioteknik.

  • Vård
  • Life science

Storbritannien

I Storbritannien är vi verksamma inom vård och vi har kontor i Skipton och Alloa. Merparten av våra kunder är inom offentlig sektor. Storbritannien är den största marknaden i Europa avseende bemanning av vårdpersonal. Vi är verksamma inom
bemanning av läkare i England och Skottland, men även inom rekrytering och bemanning på Irland och de utomeuropeiska territorierna som till exempel Falklandsöarna och Gibraltar.

  • Vård