Hoppa till innehåll

Styrelse

Björn Örås

Ordförande

  Medlem i styrelsen sedan: 2007
  Född: 1949
  Utbildning: Fil. kand i ekonomi från Lunds Universitet
  Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande i Bro Hof Golf AB samt styrelseordförande och verkställande direktör vid Bro Hof Slott AB.
  Aktieinnehav i Dedicare, direkt samt via bolag:
  1 033 368 A och 1 540 722 B

Siri Nilssen

  Medlem i styrelsen sedan: 2023
  Född: 1972
  Utbildning: Norges Handelhøyskole (NHH) – Executive master, Norges Handelhøyskole (NHH) – Auktoriserad revisor, Handelhøyskolen BI – Civilekonom
  Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande i Connect My Apps, Styrelseordförande i Amesto AccountHouse AB, Styrelseordförande i Amesto AccountHouse Drammen, Styrelseordförande i Amesto A/S och Styrelseordförande i Amesto AS
  Aktieinnehav i Dedicare: 0

Jenny Pizzignacco

  Medlem i styrelsen sedan: 2023
  Född: 1979
  Utbildning: Civilekonom från Lunds Universitet
  Andra pågående uppdrag: Styrelsesuppleant i Sekelskifte 1900 AB och MAJ Holding AB
  Aktieinnehav i Dedicare: 978 539 A samt 196 070 B

Dag Sundström

  Medlem i styrelsen sedan: 2013
  Född: 1955
  Utbildning: Civilingenjör, Teknisk Fysik, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm, Civilekonom, Handelshögskolan, Stockholm.
  Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande i Raoul Wallenbergskolorna AB, styrelseordförande i DS Holding AB samt styrelseordförande i Dag Sundström consulting AB.
  Aktieinnehav i Dedicare: 1 000 B

Anna Söderblom

  Medlem i styrelsen sedan: 2021
  Född: 1963
  Utbildning: Högskoleexamen i matematik, Lunds Universitet. Ekonomie doktor, Handelshögskolan i Stockholm.
  Andra pågående uppdrag: Verksam som lärare och forskare vid Handelshögskolan i Stockholm. Styrelseordförande i ProactIT Group AB, styrelseledamot i BTS Group AB, Länsförsäkringar Liv Försäkringsaktiebolag, Midway Holding AB samt B3 Consulting Group AB.
  Aktieinnehav i Dedicare: 2 500 B