Hoppa till innehåll

Press­meddelanden

Våra pressmeddelanden

Här presenterar vi alla våra regulatoriska och icke regulatoriska pressmeddelanden som publiceras i kronologisk ordning. I varje pressmeddelande finner du en kontaktperson för det aktuella pressmeddelandet. Du kan filtrera mellan kategorierna regulatorisk och icke regulatorisk information nedan.

2024-02-09 Regulatorisk information

Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2023: Fortsatt tillväxt och god lönsamhet summerar ett intensivt år

  Fjärde kvartalet 2023 • Nettoomsättning 464,1 MSEK (499,3) • EBITDA 44,1 MSEK (37,9), justerat för engångsposter 33,2 MSEK (40,6) • EBITDA-marginal 9,5 procent (7,6), justerat för engångsposter 7,2 procent (7,6) • Rörelseresultat (EBIT) 39,3 MSEK (31,3), justerat för engångsposter...

2024-02-02 Icke regulatorisk information

Dedicare lanserar Dedicare International – erbjudande för nordisk vårdpersonal att arbeta utomlands

Dedicare, Nordens största rekryterings- och bemanningsföretag inom vård, life science och socialt arbete, offentliggör idag lanseringen av sitt nya internationella koncept – Dedicare International. Detta initiativ riktar sig till vårdpersonal i Norden som drömmer om att arbeta internationellt...

2023-11-17 Icke regulatorisk information

Nationella upphandlingen får klartecken, Kammarrätten avslår samtliga ansökningar om överklagan

För drygt en månad sedan offentliggjordes tilldelningsbeslutet gällande den samordnade upphandlingen av hyrpersonal inom hälso- och sjukvård för Sveriges regioner. Då stod det klart att Dedicare kommer få fortsatt förtroende att leverera sjuksköterskor och läkare till Sveriges samtliga 21...

2023-10-20 Regulatorisk information

Delårsrapport 1 januari – 30 september 2023: Fortsatt stark tillväxt och god lönsamhet i kvartalet

Tredje kvartalet 2023 Nettoomsättning 524,5 MSEK (450,0) EBITDA 43,7 MSEK (45,9) EBITDA-marginal 8,3 procent (10,2) Rörelseresultat (EBIT) 36,7 MSEK (41,1) Rörelsemarginal (EBIT-marginal) 7,0 procent (9,1) Resultat efter finansiella poster 37,2 MSEK (39,2) Periodens resultat...

2023-09-22 Icke regulatorisk information

Dedicare får förtroende att leverera sjuksköterskor och läkare till samtliga regioner i Sverige

Dedicare kommer att fortsätta leverera sjuksköterskor och läkare till Sveriges samtliga 21 regioner. Det står klart efter att tilldelningsbeslut offentliggjorts gällande den samordnade upphandlingen av hyrpersonal inom hälso-och sjukvård för Sveriges regioner. Upphandlingen är dock inte helt...

2023-07-14 Regulatorisk information

Delårsrapport1 januari – 30 juni 2023: Fortsatt tillväxt i kvartalet

Andra kvartalet 2023 Nettoomsättning 478,9 MSEK (423,9) EBITDA 40,7 MSEK (42,1) EBITDA-marginal 8,5 procent (9,9) Rörelseresultat (EBIT) 34,4 MSEK (37,3) Rörelsemarginal (EBIT-marginal) 7,2 procent (8,7) Resultat efter finansiella poster 29,8 MSEK (35,3) Periodens resultat 22,9...