Hoppa till innehåll

Press­meddelanden

Våra pressmeddelanden

Här presenterar vi alla våra regulatoriska och icke regulatoriska pressmeddelanden som publiceras i kronologisk ordning. I varje pressmeddelande finner du en kontaktperson för det aktuella pressmeddelandet. Du kan filtrera mellan kategorierna regulatorisk och icke regulatorisk information nedan.

2024-07-12 Regulatorisk information

Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2024: En fortsatt utmanande marknad tyngde andra kvartalet

Andra kvartalet 2024 Nettoomsättning 439,6 MSEK (478,9) EBITA 21,2 MSEK (38,0), justerat för engångsposter 24,1 MSEK (38,0) EBITA-marginal 4,8 procent (7,9), justerat för engångsposter 5,5 procent (7,9) Rörelseresultat (EBIT) 18,9 MSEK (34,4), justerat för engångsposter 21,8 MSEK (34,4) Rörelsemarginal...

2024-06-24 Icke regulatorisk information

Dedicare får förnyat förtroende att leverera läkare till samtliga sjukhus i Norge

Dedicare får förnyat förtroende att leverera läkare, specialistläkare, psykologer och annan vårdpersonal till alla sjukhus i samtliga regioner i Norge. Det står klart efter vårens upphandling som genomförts av Sykehusinnkjøp. I det nya ramavtalet är Dedicare leverantör till samtliga regioner...

2024-05-14 Regulatorisk information

Dedicare genomför ledningsförändring i Sverige och initierar kostnadsbesparingsprogram

Dedicare genomför en ledningsförändring i Sverige där Bård Kristiansen, VD för Dedicare Norge sedan 2017, tar över som interim VD för Dedicare Sverige. Bård kvarstår som VD för Dedicare Norge, där Lene Langås, operativ chef inom sjuksköterskebemanning sedan 2013, tillsätts som interim...

2024-04-25 Regulatorisk information

Dedicare uppdaterar lönsamhetsmålet inför 2024

Dedicare har haft ett finansiellt lönsamhetsmål om att rörelsemarginalen (EBIT-marginal) ska överstiga 7,0 procent. Styrelsen i Dedicare har beslutat att ändra lönsamhetsmålet till en EBITA-marginal om 7,0 procent över tid.   Dedicares strategi är tillväxt genom förvärv. Anledningen till...

Regulatorisk information

Dedicare justerar segmentsrapporteringen

Dedicare förändrar fördelningen av kostnader i segmentsstrukturen från och med rapporten för första kvartalet 2024. I tidigare segmentsrapportering fördelades aktieägarrelaterade kostnader mellan samtliga segment. Från första kvartalet 2024 kommer dessa kostnader i sin helhet att redovisas...

Regulatorisk information

Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2024: En utmanande start på 2024

Första kvartalet 2024 • Nettoomsättning 430,2 MSEK (503,2) • EBITA 17,4 MSEK (41,6) • EBITA-marginal 4,0 procent (8,3) • Rörelseresultat (EBIT) 15,1 MSEK (38,0) • Rörelsemarginal (EBIT-marginal) 3,5 procent (7,6) • Resultat efter finansiella poster 13,5 MSEK (31,3) • Periodens...