Hoppa till innehåll

Mission, vision och affärsidé

Framtid och expansion

Idag bedriver vi verksamheter i Norden, men ser Europa som vår framtida marknad. I linje med vår tillväxtstrategi förvärvade Dedicare i oktober 2022, ett rekryterings- och bemanningsföretag i Storbritannien, Europas största marknad. De marknader som vi identifierat som intressanta de närmaste åren är Tyskland, Nederländerna och Frankrike.

Konsulten i fokus

Vi sätter konsultens drivkrafter i fokus för att möjliggöra att varje enskild konsult hittar just rätt möjlighet för den konsulten. Genom att matcha med uppdragsgivare i hela Europa, erbjuder vi en bred palett av uppdrag där konsulten får möjlighet att utveckla sin kompetens, utan att tumma på tryggheten i arbetet. På så vis blir vi den mest attraktiva uppdragsgivaren för konsulter.

På rätt väg

År 2022 uppnådde vi den högsta omsättningen någonsin, 1 768,0 MSEK, och tillväxten uppgick till 41,5 procent jämfört med föregående år. Vår verksamhet har hittills lyckats mycket väl med att leverera de tjänster som efterfrågats inom vård, life science och socialt arbete. Under tredje kvartalet 2022 publicerade analysföretaget Plimsoll en rapport om Europas 25 största vårdbemanningsföretag. Enligt rapporten är Dedicare det 10:e största vårdbemanningsföretaget i Europa, vilket tydligt indikerar att vi är i linje med vår vision.

Mission

Dedicare ska på ett ansvarsfullt och hållbart sätt bidra till människors hälsa, utveckling och livskvalitet.

Vi ska bidra till en god och jämlik vård och omsorg för alla, oberoende var behovet finns. Våra strategiska fokusområden och vår värdegrund ger oss riktning och vägledning i vårt arbete och hjälper oss att upprätthålla en hållbar och framgångsrik verksamhet.

Ansvar för vården

Genom att tillgodose våra kunders resurs- och kompetensbehov, samt erbjuda våra konsulter större möjligheter med samma trygghet bidrar vi till en bättre, mer jämlik vård och social omsorg för alla. Vi vill att fler ska vilja fortsätta arbeta och utvecklas inom sitt vårdyrke, så att det ska finnas fler tillgängliga och kompetenta läkare, sjuksköterskor, socionomer och chefer.

Hos oss handlar nästan allt om människor. Detta för att vi erbjuder tjänster som utförs av människor, men framför allt för att vårt jobb går ut på att människor ska ha bästa möjliga hälsa. Vår humanistiska inställning betyder att det alltid ska finnas en ärlig och uppriktig omtanke för medarbetare, kunder och patienter.

Jämställdhet och mångfald

Mångfald och jämlikhet är viktigt för oss både ur ett mänskligt perspektiv och för vår konkurrenskraft. Vi arbetar systematiskt genom hela medarbetarens resa hos Dedicare för att främja jämställdhet och mångfald och för att motverka diskriminering och kränkande särbehandling. 2023 placerade sig Dedicare återigen på Allbrights gröna lista, som ett av det mest jämställda börsbolaget av totalt 355.

Vi har fler kvinnliga medarbetare på Dedicare, vilket beror på att flertalet yrken som vi bemannar traditionellt sett är kvinnodominerade. Vår målsättning är en så jämn könsfördelning som möjligt.