Hoppa till innehåll

Koncernledning

Krister Widström

Koncernchef

 • Kontakta via mail
 • +46 70-526 79 91
 • +46 8-555 656 07
 • Född: 1962
  Aktieinnehav i Dedicare: 7 995 st
  Anställd sedan: 2017
  Utbildning: Civilekonom från Stockholms Universitet
  Tidigare arbetslivserfarenhet: Chefsbefattningar inom Poolia, VD Bro Hof Slott och landschef Business Sweden i Sydafrika.
  Övriga uppdrag/befattningar: Styrelseledamot i flera av Dedicares dotterbolag.

Mattis Kjellin

CIO

 • Kontakta via mail
 • +47 4 122 19 94
 • Född: 1972
  Anställd sedan: 2018
  Aktier: 0
  Utbildning: Kandidat i ekonomi
  Tidigare arbetslivserfarenhet: Mer än 20 års erfarenhet från bemanningsbranschen. Flera olika ledande befattningar inom IT.
  Övriga uppdrag/befattningar: Inga andra uppdrag eller befattningar.

   

Bård Kristiansen

CEO Dedicare Norge och interim VD Dedicare Sverige

 • Kontakta via mail
 • +47 97 08 88 83
 • Född: 1970
  Anställd sedan: 2017
  Aktier: 0
  Utbildning: Master i ekonomi och ledarskap
  Tidigare arbetslivserfarenhet: Bland annat VD för Medisinsk Vikarbyrå AS, Direktør i Adecco Helse AS.
  Övriga uppdrag/befattningar: Styrelseordförande för BCK Consulting AS, styrelseledamot för WayToGo AS.

Kasper Madsen

CEO/Adm. Direktør Danmark

 • Kontakta via mail
 • +45 22 58 38 91
 • Född: 1979
  Anställd sedan: 2020
  Aktier: 113 330 B
  Utbildning: HHX, Export försäljning, Mini MBA
  Tidigare arbetslivserfarenhet: Nordisk Försäljningschef Agito, VD Agito Sverige, Partner och Ägare KonZenta ApS.
  Övriga uppdrag/befattningar: Styrelseledamot Agito Group (FSN Capital).

Jenny Pizzignacco

HR-chef

 • Kontakta via mail
 • +46 70-636 56 67
 • +46 8-555 656 67
 • Född: 1979
  Anställd sedan: 2016
  Aktieinnehav i Dedicare: 1 010 000 A, samt 196 070 B
  Utbildning: Civilekonom från Lunds Universitet
  Tidigare arbetslivserfarenhet: HR-chef , Dedicare Group, tidigare tf CFO för Dedicare och VD Dedicare Nurse. Erfarenhet från Nasdaq och bemanningsbranschen. Styrelseledamot i Uniflex AB 2014 – 2018. Styrelseledamot i Poolia AB 2018 – 2020.
  Andra pågående uppdrag: Styrelsesuppleant i Sekelskifte 1900 AB och MAJ Holding AB samt styrelseledamot i Dedicare AB

Anette Sandsjö

CFO

 • Kontakta via mail
 • +46 73 343 44 68
 • Född: 1965Anställd sedan: 2022
  Aktieinnehav i Dedicare: 1 200 st
  Utbildning: Civilekonom, Umeå Universitet
  Arbetslivserfarenhet:Auktoriserad revisor Deloitte, CFO Lindorff Sverige, Koncernekonomichef Proffice /Randstad och CFO IntendiaGroup.Övriga uppdrag/befattningar: Inga andra uppdrag eller befattningar