Hoppa till innehåll

Finansiella mål och utdelningspolicy

Tillväxt

Dedicare ska över tid växa med minst 10 % per år. Målet inkluderar tilläggsförvärv.

EBITA-marginal

Dedicare har som mål att EBITA-marginalen ska över tid överstiga 7,0 procent.

Soliditet

Dedicare ska ha en stark kapitalbas och verksamheten ska huvudsakligen finansieras med eget kapital. Verksamhetens karaktär innebär ett begränsat kapitalbehov. Mot bakgrund av detta anser Dedicare att soliditeten ska uppgå till minst 30 procent.

Utdelningspolicy

Dedicares mål är att utdelningen ska uppgå till minst 50 procent av nettoresultatet under en konjunkturcykel.