Hoppa till innehåll

Investment case

1. Växande efterfrågan på en stabil marknad

Behoven inom samhällets välfärdssystem ökar, men utbudet klarar inte av att växa i samma takt på grund av brist på personal. För att upprätta kvalitet och kvantitet krävs mer resurser och nya lösningar. Marknaden präglas av stabilitet
och tillväxt som drivs på av samhällets utveckling.

Ökad efterfrågan

Växande befolkning och fler äldre gör att efterfrågan på vård, läkemedel och medicinteknisk utrustning ökar. Ökade behov och krav inom den kommunala socialtjänsten.

Brist på personal

Det råder stor brist på kvalificerad personal såsom läkare, sjuksköterskor, socionomer och psykologer. Att hyra in personal blir lösningen för att kunna erbjuda god och likvärdig vård och social service för alla medborgare, oavsett vart man bor.

Konjunkturokänslig

Efterfrågan är stabil och affärer sker främst via ramavtal vilket möjliggör långsiktighet och planering. Skapar pålitlighet och gör oss konjunkturokänsliga.

2. Vi är väl positionerade på marknaden

Dedicare är marknadsledande inom sina verksamhetsområden i Norden. Genom hög kvalitet i leveranser, lyhördhet och flexibilitet mot såväl kunder som medarbetare säkerställer vi vår position på marknaden.

Nordens största rekryterings- och bemanningsföretag

Det innebär att vi kan lösa våra kunders kompetensförsörjningsbehov vart än kunden är lokaliserad i Norden.

Attraktiv arbets- och uppdragsgivare

Vårt fokus är att erbjuda bra arbetsmiljö, konkurrenskraftiga anställningsvillkor och utveckling genom utmanande uppdrag såväl i närområdet som över landsgränser.

 

Operationell effektivitet

Satsningar inom IT och digitalisering syftar till att skapa skalfördelar med säkra, datadrivna och effektiva operationella processer, både internt inom Dedicare och för våra kunder och konsulter.

3. Stabil och lönsam tillväxt

Dedicare har uppvisat stark tillväxt- och resultatutveckling. Vi har etablerat verksamhet inom life science och vi har etablerat verksamhet i Storbritannien. Vi kommer fortsätta vårt arbete mot högre tillväxt, nöjda kunder, konsulter och medarbetare liksom mot vår vision om att bli ett av Europas ledande rekryterings- och bemanningsföretag inom vår nisch.

Kraftig tillväxt

Kraftig organisk tillväxt de senaste åren både avseende omsättning och resultat. Genom förvärv har vi adderat nya verksamhetsområden och nya länder. Vi kommer fortsätta den utvecklingen.

Nöjda kunder, konsulter och medarbetare

Vi har mycket goda resultat i våra undersökningar mot kunder, konsulter och medarbetare, vilket är en förutsättning för fortsatt tillväxt och lönsamhet.

Hög direktavkastning

Vår utdelningspolicy är minst 50 procent av nettoresultatet och den genomsnittliga utdelningen de senaste fem åren är 55 procent.