Hoppa till innehåll

Vår strategi

Strategiska fokusområden

Dedicares drivkraft är att på ett ansvarsfullt och hållbart sätt bidra till människors hälsa, utveckling och livskvalitet. Vår vision är att bli ett av Europas ledande rekryterings- och bemanningsföretag inom vård, life science och socialt arbete. För att uppnå vår vision har vi definierat fem strategiska fokusområden som vägleder oss i vårt arbete.

01. Attraktiv arbetsgivare. Dedicare ska vara den bästa arbetsgivaren för medarbetare inom rekrytering och bemanning genom att anställa, utveckla och behålla de bästa medarbetarna.

 

02. Attraktiv uppdragsgivare. Dedicare ska vara förstahandsvalet som uppdragsgivare för konsulter inom våra verksamhetsområden genom att ha det bredaste urvalet av uppdrag samt konkurrenskraftiga anställningsvillkor.

 

03. Marknad- och tjänsteutveckling. Dedicare ska proaktivt arbeta med att etablera och utveckla verksamheter inom nya kundsegment, geografier och tjänstekategorier som bidrar till människors hälsa, utveckling och livskvalitet.

 

04. Operationell effektivitet. Dedicare ska ha branschens mest effektiva processer avseende försäljning, bemanning och rekrytering genom att proaktivt arbeta med innovativa, kostnadseffektiva och skalbara digitala lösningar.

 

05. Kund- och samhällsnytta. Dedicare ska vara specialist och marknadsledande på att attrahera och erbjuda kompetens till offentliga och privata kunder, vilket bidrar till en likvärdig och hållbar vård.