Hoppa till innehåll

Samhällsnytta

Tillför kompetens och resurser

Vi erbjuder rekrytering och bemanning inom vård och socialt arbete till offentliga och privata kunder i Norden. Våra kunder har ett stort behov av rekrytering till fast anställning, samt av flexibla bemanningslösningar vid tillfälliga behov. Dedicare arbetar ständigt för att skapa maximal nöjdhet hos våra kunder. Kundnöjdhet är ett av koncernens viktigaste kvalitetsmål och det bidrar till att våra kunder kan uppfylla sitt samhällsuppdrag på ett bättre, mer effektivt och jämlikt sätt. När våra kunder bidrar till samhällsnytta, bidrar vi.

 

Möjliggör god vård med rätt kompetens

Vi  tar ansvar för att tillgodose resurs- och kompetensbehov för att våra kunder ska kunna utföra sitt viktiga samhällsuppdrag och leverera bästa möjliga vård. Genom att lägga stort fokus på våra kunder, deras behov och deras nöjdhet gör vi samhällsnytta.

Dedicare erbjuder läkare, sjuksköterskor, socionomer, psykologer och pedagoger som konsulter och samtliga är viktiga resurser för våra kunder. Dedicare har som grundläggande princip att vara snabbare än våra konkurrenter med att leverera rätt konsult och kompetens.

Vår databas med tillgängliga konsulter är mycket omfattande vilket möjliggör en effektiv matchning. Kunden har alltid möjlighet att när som helst avbryta uppdraget om denne inte är nöjd.

Merparten av Dedicares konsultchefer är utbildade sjuksköterskor och socionomer och de har ofta en stor förståelse för både kundens och konsultens perspektiv. Kunden har också en och samma kontaktperson under hela affärsrelationen.

 

Kundundersökningar mäter vårt bidrag

Efter avslutat uppdrag görs en uppföljning av hur nöjd kunden är med konsultens prestation och Dedicares leverans. Detta dokumenteras i vårt affärssystem och utvärderas löpande av konsultcheferna.

Kundundersökningar görs löpande under året och skickas ut elektroniskt. Resultatet av kundundersökningarna presenteras och analyseras av ledningen i respektive land samt i koncernledningen och eventuella avvikelser från uppsatta mål leder till detaljerade planer för förbättring.

 

Ökar attraktionskraften

Vi vill öka attraktionskraften för bristyrken inom våra områden. Genom att erbjuda större möjligheter, tryggare villkor och mer flexibilitet vill vi bidra till fler tillgängliga och kompetenta läkare, sjuksköterskor, socionomer och chefer – samt en bättre, mer jämlik vård för alla.

Fördelning av kunder

 

Två samarbeten

 

Milkrun Care vaccinationsbuss

Från slutet av maj har Dedicare medverkat i ett projekt tillsammans med Milkrun Care för att erbjuda drop in-vaccinering mot covid-19 i stadsdelar såsom Rinkeby-Kista och Botkyrka, där vaccinationsgraden har varit cirka tio procent lägre än genomsnittet i region Stockholm. Över 31 000 vaccinationer genomfördes i dessa områden.

– Vi har haft nöjet att bemanna våra bussar med sjuksköterskor och distriktssköterskor från Dedicare och samarbetet har varit fantastiskt. Vi har fått kompetenta sjuksköterskor som är rätt rekryterade för uppdraget, säger Liselott Ek, grundare Milkrun Care.

 

 

100 personer har fått synen tillbaka

Dedicare är projektpartner till iCare. Projektet hjälper människor i Nepal som lider av blindhet att få synen tillbaka. Sedan 2019 har konsulter och medarbetare från vår norska verksamhet bidragit med finansiella medel så att 210 operationer till ett värde 70 500 NOK har kunnat utföras.

– Nu har flera personer erbjudits ögonkirurgi och fått tillbaka synen tack vare våra kampanjer tillsammans med iCare. Ett stort tack till alla våra konsulter och medarbetare för arbetet ni gör, tillsammans gör vi skillnad, säger Ida Rindal, konsultchef Dedicare Nurse Norge.