Hoppa till innehåll

Hållbarhet

Hållbar vård och social omsorg för alla

Genom att förse våra kunder med kompetens bidrar Dedicare till en god och jämlik vård och social omsorg för alla, oberoende var i respektive land behov finns. Våra strategiska fokusområden och vår värdegrund ger oss riktning och vägledning i vårt arbete och hjälper oss att upprätthålla en socialt och ekonomiskt hållbar verksamhet. Vår hållbarhets- och miljöpolicy styr vårt engagemang i olika aspekter av hållbarhet.

I vårt hållbarhetsarbete har vi identifierat flertalet viktiga och relevanta hållbarhetsaspekter, varav fyra är våra mest prioriterade: Mångfald och jämställdhet, goda anställningsvillkor, kompetensutveckling för medarbetare samt kundnöjdhet. Läs mer om vårt hållbarhetsarbete genom länkarna nedan.

 

FN:s globala hållbarhetsmål
Social och miljömässig hållbarhet