Hoppa till innehåll

Pressmeddelanden

Vårdbemannings- och omsorgsbolaget Dedicare noteras idag, den 4 maj på NASDAQ OMX Stockholm

2011-05-04 Regulatorisk information

Dedicare är idag en av de största aktörerna inom vårdbemanning i Sverige och Norge. Sedan starten 1996 har Bolaget utvecklats från att i huvudsak hyra ut sjuksköterskor och undersköterskor till att hyra ut samtliga kategorier inom vårdbemanning. Dedicare förser idag privata och offentliga vårdgivare med allt från enstaka inhoppare över dagen till att bemanna hela avdelningar. Tillväxten i koncernens intäkter har varit i snitt 33 procent de senaste fem åren med en rörelsemarginal om cirka 7 procent.

Dedicares framgångsrika sätt att arbeta på inom vårdbemanning har lett till att vi valt att också etablera oss på omsorgsmarknaden under 2010. Denna del av omsorgsmarknaden omsätter över 16 miljarder kronor årligen, att jämföra med vårdbemanningsmarknaden som omsätter cirka 2 miljarder kronor. I takt med att omsorgsmarknaden avregleras allt mer kommer valfriheten att öka. Det finns dessutom en bred politisk uppslutning för kundvalssystem inom dessa områden, vilket skapar goda förutsättningar för företag som Dedicare att utvecklas.

Börsnoteringen av Dedicare är ett naturligt steg för att fortsätta att utveckla vår egen tydligt fokuserade verksamhet inom vårdbemanning och omsorg. Ytterligare ett skäl är att det skapar bättre möjligheter att komplettera vår organiska tillväxt med förvärv.

Kunder, medarbetare och aktieägare ska alltid känna att Dedicare lever upp till de förväntningar som ställs. Jag ser goda möjligheter till att skapa värde för aktieägarna genom fortsatt tillväxt och god lönsamhet.

Ledningens och medarbetarnas ambition är att nå Dedicares vision: att bli ett av Europas ledande omsorgs- och vårdbemanningsföretag.