Hoppa till innehåll

Pressmeddelanden

Tillväxt och förbättrat rörelseresultat i Q1 2014

2014-04-22 Regulatorisk information

Enligt vår bedömning växer vi i Sverige i linje med marknaden under första kvartalet 2014. Jag bedömer att debatten i Sverige numera handlar om att vi privata vårdgivare levererar effektiv vård med hög kvalité. I Norge fortsätter vi att växa och ta marknadsandelar. Den Norska regeringen har ambition att skapa villkor för att konkurrensutsätta den egna verksamheten i rask takt, vilket ger oss goda förutsättningar för fortsatt tillväxt och lönsamhet.

Inom omsorg i både Norge och Sverige ser vi en ökad efterfrågan av våra tjänster. I Norge har vi under kvartalet ingått ytterligare två avtal avseende personlig assistans med Bergen och Trondheim kommun. Avtalen ger oss möjlighet att verka på dessa marknader men garanterar inga volymer. Vi är bra positionerade i Norge eftersom vi nu har avtal med i stort sett samtliga större kommuner.

Koncernens balansräkning är fortsatt stark och vårt kassaflöde har förbättrats avsevärt jämfört med 2013.

De åtgärder vi fokuserade på under 2013 och under detta kvartal börjar nu ge synbara effekter och vi har en tillväxt och lönsamhet inom alla våra rörelsesegment. Den underliggande tillväxten för vård- och omsorgssektorn är fortsatt stark. Dedicares tjänster bidrar till att göra vården effektiv och tillgänglig för alla.

VD Stig Engcrantz

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Dedicare AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 april 2014 kl 16.00 (CET).

För fördjupad finansiell information hänvisas till delårrapporten som finns publicerad på bolagets hemsida www.dedicare.se.

För ytterligare information kontakta:

Stig Engcrantz, VD och koncernchef, tel 08-555 656 07

Lia Sandström, Finansdirektör, tel 08-555 656 16

Dedicare i korthet

Dedicare är ett auktoriserat vårdbemannings- och omsorgsföretag. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm och verksamt i Sverige och Norge. Dedicare är medlem i Almega Bemanningsföretagen och Vårdföretagarna och har därmed kollektivavtal. Bolaget är kvalitetscertifierat enligt ISO 9001:2008.

Dedicare AB

Sankt Eriksgatan 44

112 34 Stockholm

Tel: 08-555 656 00 Fax: 08-555 656 45 Org.nr: 556516-1501

www.dedicare.se