Hoppa till innehåll

Pressmeddelanden

Svensk Personlig Assistans AB förvärvar Dedicares svenska omsorgsverksamhet

2014-07-10 Regulatorisk information

Affären beräknas ge upphov till en realisationsvinst för Dedicare koncernen om ca 1,5 MSEK efter avdrag för transaktionskostnader. Dedicare har varit verksamt inom omsorgsegmentet i Sverige sedan 2011. I augusti 2011 förvärvade Dedicare nuvarande Dedicare Assistans AB som har verksamhet inom personlig assistans och hemtjänst. Dedicare Assistans AB omsatte 56,9 MSEK under 2013, vilket motsvarar 11% av Dedicare koncernens totala omsättning för år 2013. Endast Dedicares svenska omsorgsverksamhet berörs av affären.

“Tyvärr har vår svenska omsorgsverksamheten inte utvecklats i den takt som vi önskat och Dedicare har därför beslutat att fokusera på kärnverksamheten, vårdbemanning, på den svenska marknaden. Jag är mycket glad över att vi har hittat en naturlig hemvist för Dedicare Assistans AB:s verksamhet. Dedicare har byggt upp ett starkt anseende som en tillförlitlig aktör med hög kvalitet inom hemtjänst och personlig assistans vilket kommer att komplementera den nuvarande verksamheten hos Svensk Personlig Assistans AB på ett mycket bra sätt.”, säger Stig Engcrantz, Dedicare AB:s koncernchef.

”Personlig assistans och hemtjänst är kärnverksamhet i Svensk Personlig Assistans och därför känns samgåendet med Dedicare Assistans AB helt naturligt. Vi verkar inom ett område där våra tjänster skall bidra till ökad livskvalitet för våra kunder. Tillsammans får vi nu ännu bättre förutsättningar att fortsätta utveckla våra verksamheter. Målet är att vara ett självklart val när kunden väljer utförare av personlig assistans eller hemtjänst”, säger Anastasia Georgiadou, grundare och ägare till Svensk Personlig Assistans.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Dedicare AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 10 juli 2014 kl 12.00 (CET).

För ytterligare information kontakta:

Stig Engcrantz, VD och koncernchef, tel 08-555 656 07

Dedicare i korthet

Dedicare är ett auktoriserat vårdbemannings- och omsorgsföretag. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm och verksamt i Sverige och Norge. Dedicare är medlem i Almega Bemanningsföretagen och Vårdföretagarna och har därmed kollektivavtal. Bolaget är kvalitetscertifierat enligt ISO 9001:2008 och miljöcertifierat enligt ISO 14001:2008.

Dedicare AB

Sankt Eriksgatan 44

112 34 Stockholm

Tel: 08-555 656 00 Fax: 08-555 656 45 Org.nr: 556516-1501

www.dedicare.se

Bilagor