Hoppa till innehåll

Pressmeddelanden

Rörelsemarginalen i Q2 blev 1,7 procentenheter bättre än Q1

2013-07-19 Regulatorisk information

Minskningen av intäkterna i andra kvartalet blev 2,8 % jämfört med samma kvartal 2012 och rörelsemarginalen i andra kvartalet sjönk till 3,8 % (7,4).

På omsorgssidan växer vi omsättningsmässigt. Lönsamhetstrenden är positiv i Sverige men har ännu inte nått positivt rörelseresultat i ett kvartal. I Norge är omsorgsverksamheten  stabil på nivåer i linje med vårt mål. I Sverige granskar nu Konkurrensverket de låga ersättningarna för hemtjänst, då det visat sig att flera kommunala verksamheter går med förlust på nuvarande ersättningsnivåer. Vi följer Konkurrensverkats granskning med tillförsikt.

På bemanningssidan växer vi i Norge på sköterskesidan samtidigt som vi på läkarsidan tappar volym men bibehåller en god marginal. Generellt sett så är det svårare att få tag på sköterskor och läkare än tidigare år. Viktiga orsaker är de sommarbonusar landstingen och kommunerna erbjuder sina anställda samtidigt som ersättningsnivåerna är högre i Norge. Fler sköterskor väljer därför att åka dit. I Sverige så är min bedömning att de läkare och sköterskor som inte haft semester i sommar kommer att vara lediga i högre utsträckning i höst och kommande vinter vilket bör öka efterfrågan av vårdpersonal även under dessa perioder.

För att snabba på beslutsprocessen närmast kund och affären så har vi genomfört en organisationsförändring som i korta drag innebär att tidigare affärsområdeschefer blir vd:ar i dotterbolagen. Vi uppnår en ökad tydlighet och snabbhet gentemot våra kunder, det underlättar också en fortsatt tillväxt.  

Det är glädjande att se att vi under hård prispress lyckats genomföra förändringar som ger oss något bättre marginaler under andra kvartalet. Vi kommer att fortsätta jobba för att nå koncernens mål på 7 %. Vi har genomfört och fortsätter prioritera åtgärder så att de stora avtal som trätt i kraft under den senaste 12 månadsperioden ska generera bästa möjliga affärer för koncernen.  

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Dedicare AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 19 juli kl 08.00 (CET).

För fördjupad finansiell information hänvisas till delårrapporten som finns publicerad på bolagets hemsida www.dedicare.se.

Bilagor