Hoppa till innehåll

Pressmeddelanden

Rättelse – Dedicares Årsredovisning 2018 finns nu på hemsidan www.dedicare.se

2019-03-22 Regulatorisk information

I pressmeddelandet som offentliggjordes den 22 mars 2019, hänvisades felaktigt till EU:s marknadsmissbruksförordning.  

Korrekt text:

Dedicares årsredovisning 2018 finns nu att läsa på hemsidan.

Denna information är sådan information som Dedicare AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 mars 2019 kl. 09.00 (CEST). 

Bilagor