Hoppa till innehåll

Pressmeddelanden

(Rättelse) Dedicare har fått tilldelningsbeslut om nytt ramavtal för vårdbemanning med Landstinget Gävleborg

2011-06-10 Regulatorisk information

(Rättelse av årtal gällande avtalets längd)

Landstinget Gävleborg har givit Dedicare tilldelningsbeslut om nytt ramavtal för vårdbemanningstjänster. Avtalet sträcker sig från 1 september 2011 till 31 augusti 2012 med ett plus ett års förlängning. Avtalet omfattar uthyrning av läkare och sjuksköterskor till Landstinget Gävleborg.

Dedicare har redan idag ett ramavtal med Landstinget Gävleborg men det nya tilldelningsbeslutet medför en utökning jämfört tidigare avtal.

Under 2010 hyrde landstinget in läkare och sjuksköterskor för cirka 200 MSEK. Avtalet ger inte något garanterat ordervärde, men Dedicare bedömer att intäktspotentialen för bolaget till ungefär 10 MSEK årligen.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Dedicare AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 10 juni 2011 kl 12.30 (CET).

Bilagor