Hoppa till innehåll

Pressmeddelanden

Ny VD i Dedicares dotterbolag Dedicare Assistans AB

2012-10-24 Regulatorisk information

Anders Nordqvist har utsetts till ny VD i Dedicares dotterbolag Dedicare Assistans AB. Anders Nordqvist är idag VD på branschorganisation Svensk Egenvård. Anders tillträder befattningen i början av januari 2013. Han efterträder Ulf Tunemar som varit VD sedan 2010.  

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Dedicare AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 24 oktober kl. 11.00 (CET).

För ytterligare information om bolaget hänvisas till bolagets hemsida www.dedicare.se.

För ytterligare information kontakta:

Richard Engel, vice VD och CFO

Björn Örås, Styrelseordförande, tel 070 – 526 79 97

Bilagor