Hoppa till innehåll

Pressmeddelanden

Kvartalsrapport Q3 2015: Fortsatt tillväxt men lägre marginal

2015-10-23 Regulatorisk information

Intäkterna för kvartal tre uppgår till 154,1 MSEK vilket är de högsta intäkterna någonsin under ett kvartal. Det är en ökning med 14,1 procent jämfört med kvartal tre förra året. Rörelseresultatet uppgår till 10,0 MSEK. Rörelsemarginalen är 6,5 procent jämfört med 8,8 procent för år 2014, säger VD Stig Engcrantz

Marknadsförutsättningarna i Sverige är i grunden goda. Det råder stor brist på både läkare och sjuksköterskor i hela landet. Under det tredje kvartalet 2015 har dock ett flertal av våra kunder aviserat inhyrningstopp på sjuksköterskor vilket medfört lägre tillväxt för Dedicare koncernen än i tidigare kvartal under året. Den rådande bristen på sjuksköterskor har pressat upp våra lönekostnader vilket har inneburit att marginalen blivit lägre.

I den svåra bristsituation som nu föreligger i Sverige anser Dedicare att vi som bemanningsföretag måste samverka med vårdgivarna och gemensamt arbeta för att hålla vårdplatser öppna. Om vi arbetar tillsammans med landstingen och gemensamt finner bra lösningar för nya upphandlingsformer kommer både vi och landstingen, men framförallt patienterna, att gynnas.

Den norska bemanningsbranschen minskar under 2015. Lönsamheten på den norska vårdbemannings-marknaden har påverkats negativt av den stora sjuksköterskebristen i Sverige och i Norge samt av försvagningen av den norska kronan. Från och med den 1 oktober 2015 omfattas Dedicare av ett nytt avtal med Helseforetakenes Innkjöpsservice (HINAS) för sjukskötersketjänster i hela landet. Dedicares bedömning är att det nya avtalet skapar goda förutsättningar till ökad lönsamhet i vår norska verksamhet.

 

VD Stig Engcrantz

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Dedicare AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 23 oktober 2015 kl 11.00 (CET).

För fördjupad finansiell information hänvisas till kvartalsrapporten som finns publicerad på bolagets hemsida www.dedicare.se.

Bilagor