Hoppa till innehåll

Pressmeddelanden

Kommuniké från Dedicare AB (publ) årsstämma 2016

2016-04-25 Regulatorisk information

Utdelning
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om utdelning till aktieägarna med 4,00 kronor per aktie. Som avstämningsdag för utdelningen fastställdes onsdagen den 27 april 2016. Utdelningen beräknas att utbetalas måndagen den 2 maj 2016.

Styrelse
Årsstämman beslutade om omval av Anna Lefevre Skjöldebrand, Anna-Stina Nordmark Nilsson, Dag Sundström och Björn Örås som styrelseledamöter samt nyval av Kristian Faeste. Vidare beslutades om omval av Björn Örås som styrelsens ordförande.

Revisorer
Årsstämman beslutade om omval av Deloitte AB som revisorer med huvudansvarig revisor Daniel de Paula för tiden intill slutet av nästa åsstämma.

Styrelsearvode
Styrelsearvode fastställdes till 980 000 kronor att fördelas med 360 000 kronor till styrelsens ordförande och 155 000 kronor till respektive styrelseledamot som inte är anställd i bolaget. Ingen särskild ersättning ska utgå för eventuellt utskottsarbete.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman godkände styrelsens förslag beträffande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Riktlinjerna överensstämmer väsentligen med vad som fastställdes av årsstämman 2015.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Dedicare AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 april kl. 18.30 (CET) 2016.

För ytterligare information om bolaget hänvisas till bolagets hemsida www.dedicare.se.
För ytterligare information kontakta:
Stig Engcrantz, VD och koncernchef, tel 08-555 656 07
Björn Örås, Styrelseordförande, tel 070-526 79 97

Dedicare i korthet
Dedicare är ett auktoriserat vårdbemanningsföretag. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm och verksamt i Sverige och Norge. Dedicare är medlem i Almega Bemanningsföretagen och Vårdföretagarna och har därmed kollektivavtal. Bolaget är kvalitetscertifierat enligt ISO 9001:2008 och miljöcertifierat enligt ISO 14001:2004.

Dedicare AB (publ)
Sankt Eriksgatan 44
112 34 Stockholm
Tel: 08-555 656 00 Fax: 08-555 656 45 Org.nr: 556516-1501
www.dedicare.se

Bilagor