Hoppa till innehåll

Pressmeddelanden

Kommuniké från Dedicare AB årstämma 2012

2012-04-24 Regulatorisk information

Vid dagens årsstämma i Dedicare AB togs följande beslut.

  • Utdelningen blir 1,00 kronor per aktie
  • Avstämningsdag för utdelning blir den 27 april 2012. Utbetalning sker omkring den 3 maj.
  • Omval av samtliga styrelseledamöter och nyval av Anna Stina Nordmark.
  • Omval av Deloitte AB som revisorer.
  • Att anta förslaget om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
  • Att anta förslaget om emission av teckningsoptioner

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Dedicare AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 24 april 2012 kl 18.30 (CET).

För fördjupad finansiell information hänvisas till bolagets hemsida www.dedicare.se.