Hoppa till innehåll

Pressmeddelanden

Första kvartalet 2016: Fortsatt stark finansiell ställning

2016-04-25 Regulatorisk information
  • Rörelsens intäkter 135,2 MSEK (135,6)
  • Rörelseresultat 9,8 MSEK (9,9)
  • Rörelsemarginal 7,2 % (7,3)
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten 4,7 MSEK (-3,0)
  • Resultat per aktie före och efter utspädning 0,82 SEK (0,84)

Intäkterna och rörelseresultatet ligger i nivå med samma period förra året. Koncernens finansiella ställning är fortsatt stark. Soliditeten per 2016-03-31 uppgår till 56,1 % (42,7).

”Den svenska marknaden för vårdbemanning har varit god under första kvartalet 2016. Intäkterna från den svenska verksamheten ökade med 5,7 % jämfört med samma kvartal förra året. Enligt Arbetsförmedlingen har bristen på vårdpersonal aldrig varit större i Sverige. Bristen på vårdpersonal har bidragit till högre löner vilket pressat marginalerna. I Sverige har vi startat ett nytt affärsområde i kvartalet, Acapedia, som bedriver verksamhet inom pedagogbemanning för skola och förskola”, säger Stig Engcrantz, VD för Dedicare.

”I Norge har Dedicares nya avtal med Helseforetakenes Innkjöpsservice (HINAS) för inhyrning av sjuksköterskor förbättrat förutsättningarna för lönsamhet. Förutsättningarna för tillväxt har inte förändrats”, säger Stig Engcrantz, VD för Dedicare och fortsätter. ”Bristen på vårdpersonal i grannländerna Sverige och Danmark i kombination med lågkonjunktur i Norge och en försvagad norsk krona har gjort det svårare att rekrytera sjuksköterskor från Sverige.”

”Vi fortsätter arbetet med att förbättra produktiviteten, stärka rekryteringsarbetet samt att öka kundfokus för att nå organisk och lönsam tillväxt under kommande kvartal”, säger Stig Engcrantz, VD för Dedicare.

VD Stig Engcrantz

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Dedicare AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 april 2016 kl 15.00 (CET).

För fördjupad finansiell information hänvisas till kvartalsrapporten som finns publicerad på bolagets hemsida www.dedicare.se.

För ytterligare information kontakta:

Stig Engcrantz,VD, tel 08-555 656 07

Jenny Pizzignacco, tf CFO, tel 08-555 656 67

 

Dedicare i korthet

Dedicare är ett auktoriserat vårdbemanningsföretag. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm och är verksamt i Sverige och Norge. Dedicare är medlem i Almega Bemanningsföretagen och Vårdföretagarna och har därmed kollektivavtal. Bolaget är kvalitetscertifierat enligt ISO 9001:2008 och miljöcertifierat enligt ISO 14001:2004.

Dedicare AB (publ)

Sankt Eriksgatan 44 5 tr

112 34 Stockholm

Tel: 08-555 656 00

www.dedicare.se

Org.nr: 556516-1501                                      

Fax: 08-555 656 45

Bilagor