Hoppa till innehåll

Pressmeddelanden

Förändring av antalet aktier och röster i Dedicare

2020-04-30 Regulatorisk information

Antalet aktier och röster i Dedicare AB (publ) har ökat till följd av styrelsens beslut att emittera totalt 339 991 nya aktier av serie B med stöd av bolagsstämmans bemyndigande som betalning i samband med förvärvet av KonZenta Aps. Genom emissionen ökade antalet aktier i bolaget med 339 991 och antalet röster med 67 998,2. Den sista handelsdagen i april uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 9 395 397, varav 2 011 907 aktier av serie A med en (1) röst vardera och 7 383 490 aktier av serie B med en femtedels (1/5) röst vardera. Det totala antalet röster i bolaget uppgår till 3 488 605.

För ytterligare information kontakta:
Johanna Eriksson, CFO, tel 070-896 40 10

Denna information är sådan information som Dedicare AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 april 2020 kl. 08.00 (CET).

Kort om Dedicare
Dedicare är ett av Nordens största bemanningsbolag inom vård och socialt arbete med verksamhet i Sverige, Norge, Finland och Danmark. Dedicare bemannar och rekryterar läkare, sjuksköterskor, socionomer och pedagoger till kunder i både privat och offentlig verksamhet. Koncernen har bedrivit verksamhet sedan 1996, är noterad på Nasdaq Stockholm sedan maj 2011 och omsätter ca 800 MSEK med ca 630 anställda. Dedicare arbetar fortlöpande med kompetensutveckling där miljö och kvalitet är ledord. Dedicare är kvalitetscertifierat enligt ISO 9001:2015 och miljöcertifierat enligt ISO 14001:2015. Läs mer om Dedicare på www.dedicare.se

Dedicare AB (publ.)
Ringvägen 100, uppgång E, 10 tr
118 60 Stockholm
Tel: 08-555 656 00
www.dedicare.se
Org.nr: 556516–1501

Bilagor