Hoppa till innehåll

Pressmeddelanden

Delårsrapport januari – juni 2016: Dedicare växer med ökad lönsamhet

2016-07-14 Regulatorisk information

Kvartal 2 i korthet*

  • Rörelsens intäkter 153,1 MSEK (141,4)
  • Rörelseresultat 15,6 MSEK (10,0)
  • Rörelsemarginal 10,2 % (7,1)
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten 2,3 MSEK (-14,6)
  • Resultat per aktie 1,29 SEK (0,87)

Perioden januari – juni* i korthet

  • Rörelsens intäkter 288,3 MSEK (277,0)
  • Rörelseresultat 25,4 MSEK (19,9)
  • Rörelsemarginal 8,8 % (7,2)
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten 6,3 MSEK (-17,2)
  • Resultat per aktie 2,11 SEK (1,71)

* Jämförelsetal för redovisade intäkter, resultat, kassaflöde och nyckeltal har justerats för att återspegla kvarvarande verksamhet efter försäljning av Dedicare Assistanse AS. Dedicare Assistanse AS avyttrades den 30 april 2015.

Dedicare växer med ökad lönsamhet. Omsättningen för andra kvartalet uppgår till 153,1 MSEK vilket är en ökning med 8,3 % jämfört med samma period föregående år. Rörelsemarginalen landade på 10,2 %. Därmed presenterar Dedicare det både intäkts- och lönsamhetsmässigt starkaste andra kvartalet i bolagets historia.

Omsättningen för perioden januari – juni 2016 uppgår till 288,3 MSEK vilket innebär en tillväxt på 4,1 % jämfört med samma period föregående år. Rörelsemarginalen landade på 8,8 %.

”Mixen i vårt tjänsteutbud har utvecklats under de senaste åren och vårt fokus på lönsamma affärer snarare än volym ger resultat i kvartalet. Kvartalsresultatet har påverkats positivt av nya avtal med bättre marginaler inom sjuksköterske- och läkarinhyrning i Sverige och Norge”, säger Stig Engcrantz och fortsätter. ”I Norge har vi sedan den 1 oktober förra året ett nytt avtal med Helseforetakenes Innkjöpsservice (HINAS) för inhyrning av sjuksköterskor i Norge. Förnyade avtal med Region Skåne i mars och med Stockholms läns landsting i juni 2016 lägger grunden för fortsatt tillväxt med lönsamhet då det är två av de största regionerna på vår svenska marknad. Samtidigt har vi utvecklat vår kundmix och försäljningen till kommuner har ökat”.

”Vi har visat att vi över en konjunkturcykel klarar att leverera en lönsamhet på ca 7 %. Vi ser långsiktigt en ökad efterfrågan på våra tjänster vilket ger oss förutsättningar för lönsam tillväxt under kommande kvartal”, säger Stig Engcrantz, VD för Dedicare.

”Tack vare Dedicares engagerade medarbetare som ständigt är med och utvecklar bolaget, genom att sätta kundernas bästa i fokus och göra Dedicare attraktiv som arbetsgivare lyckas vi ständigt förbättra oss. Det är extra tillfredsställande att fortfarande efter 15 år som vd för Dedicare kunna presentera det både intäkts- och lönsamhetsmässigt starkaste andra kvartalet”, avslutar Stig Engcrantz, VD för Dedicare.

VD Stig Engcrantz

Denna information är sådan information som Dedicare AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 juli 2016 kl. 08.00 (CEST).

För fördjupad finansiell information hänvisas till delårsrapporten som finns publicerad på bolagets hemsida www.dedicare.se.

För ytterligare information kontakta:
Stig Engcrantz,VD, tel 08-555 656 07
Jenny Pizzignacco, tf CFO, tel 08-555 656 67

Dedicare i korthet
Dedicare är ett auktoriserat vårdbemanningsföretag. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm och är verksamt i Sverige och Norge. Dedicare är medlem i Almega Bemanningsföretagen och Vårdföretagarna och har därmed kollektivavtal. Bolaget är kvalitetscertifierat enligt ISO 9001:2008 och miljöcertifierat enligt ISO 14001:2004.

Dedicare AB (publ)
Sankt Eriksgatan 44 5 tr
112 34 Stockholm
Tel: 08-555 656 00
www.dedicare.se

Org.nr: 556516-1501
Fax: 08-555 656 45

Bilagor