Hoppa till innehåll

Pressmeddelanden

Dedicares årsredovisning för 2014

2015-03-17 Regulatorisk information

Perioden jan-dec i korthet

  • Intäkterna uppgick till 538,6 MSEK (468,5), ökning med 15,0 %
  • Rörelseresultatet uppgick till 34,9 MSEK (17,2), rörelsemarginal 6,5 % (3,7)
  • Resultat per aktie 2,88 SEK (1,56)

Bilagor