Hoppa till innehåll

Pressmeddelanden

Dedicares Årsredovisning 2022 finns nu publicerad

2023-03-24 Regulatorisk information

Du hittar Årsredovisningen här.

Denna information är sådan information som Dedicare AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 mars 2023 kl. 08.00 (CEST).

Kontaktpersoner

Krister Widström

Koncernchef

Anette Sandsjö

CFO