Hoppa till innehåll

Pressmeddelanden

Dedicares Årsredovisning 2021 finns nu på hemsidan

2022-03-18 Regulatorisk information

En engelsk översättning av Årsredovisningen 2021 kommer att publiceras på vår hemsida omkring den 25 mars 2022.

Denna information är sådan information som Dedicare AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 mars 2022 kl. 08.00 (CEST).

Kontaktperson

Krister Widström

Koncernchef