Hoppa till innehåll

Pressmeddelanden

Dedicares Årsredovisning 2019 finns nu på hemsidan www.dedicare.se

2020-03-26 Regulatorisk information

En engelsk översättning av Årsredovisningen 2019 kommer att publiceras på vår hemsida omkring den 2 april 2020.

Denna information är sådan information som Dedicare AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 mars 2020 kl. 09.00 (CEST). 

Bilagor