Hoppa till innehåll

Pressmeddelanden

Dedicares Årsredovisning 2017 finns nu på hemsidan www.dedicare.se

2018-03-21 Regulatorisk information

Dedicares årsredovisning 2017 finns nu att läsa på hemsidan.

Denna information är sådan information som Dedicare AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 mars 2018 kl. 10.00 (CEST). 

Bilagor