Hoppa till innehåll

Pressmeddelanden

Dedicares Årsredovisning 2016 finns nu på hemsidan www.dedicare.se

2017-03-21 Regulatorisk information

Dedicares årsredovisning 2016 finns nu att läsa på hemsidan.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Dedicare AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 21 mars 2017 kl 13.00 (CET).

Bilagor