Hoppa till innehåll

Pressmeddelanden

Dedicares Årsredovisning 2015 finns nu på hemsidan www.dedicare.se

2016-03-21 Regulatorisk information

Dedicares årsredovisning 2015 finns nu att läsa på hemsidan.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Dedicare AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 21 mars 2016 kl 12.00 (CET).