Hoppa till innehåll

Pressmeddelanden

Dedicares Års- och hållbarhetsredovisning 2023 finns nu på hemsidan

2024-03-22 Regulatorisk information

Du hittar Års- och hållbarhetsredovisning här.

Denna information är sådan information som Dedicare AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 mars 2024 kl. 08.00 (CET).

För ytterligare information kontakta:

Krister Widström, Koncernchef och VD, tel 070-526 79 91
Anette Sandsjö, CFO, tel 073-343 44 68

Ringvägen 100, uppgång E, 10 tr
118 60 Stockholm
Tel: 08-555 656 00
www.dedicaregroup.com
Org.nr: 556516–1501