Hoppa till innehåll

Pressmeddelanden

Dedicare visar stark tillväxt i första kvartalet och planen är att notera bolaget den 4 maj.

2011-04-26 Icke regulatorisk information

Koncernens intäkter för perioden ökade med 12,3 % till 81,9 MSEK (72,9). Vårdbemanningen ökar i både Sverige och Norge. Vårdbemanning Sveriges intäkter för perioden ökade med 6,5 % till 54,5 MSEK (50,5) MSEK. Vårdbemanning Norges intäkter för perioden ökade med 25,8 % till 27,4 MSEK (21,8).

Den underliggande tillväxten för vård och omsorgssektorn är stark. Idag är nästan var femte svensk över 65 år, år 2040 är de fler än var fjärde. Detta medför i sin tur att utnyttjandet av sluten sjukhusvård och behovet av särskilt boende i äldreomsorgen kommer att öka.

Beslut rörande utdelning av Dedicare till Poolias aktieägare har fattas på Poolias årsstämma den 26 april. Planen är att notera Dedicares B-aktie på NASDAQ OMX Stockholm med första handelsdag den 4 maj.

Dedicare Omsorg som startades den första november 2010 med fokus på personlig assistans, ledsagning och avlösning har efter första kvartalets utgång tecknat avtal med sina första kunder. Dedicare har genom att föra över sitt kunnande och samtidigt dra nytta av sin starka marknadsposition inom vårdbemanning kunnat utveckla Dedicare Omsorg.

Dedicares strategi och starka marknadsposition ger utifrån den starkt växande marknad som branschorganisationerna i respektive land beskriver goda möjligheter till att skapa värde för aktieägarna genom fortsatt hög tillväxt och god lönsamhet som möjliggör utdelningar i linje med Dedicares finansiella mål. 

För fördjupad finansiell informations hänvisas till delårsrapporten som finns publicerad på bolagets hemsida

www.dedicare.se.

Bilagor