Hoppa till innehåll

Pressmeddelanden

Dedicare: “Vi kräver tjänstepension för alla sjuksköterskor inom vårdbemanning”

2021-09-06 Icke regulatorisk information

Idag har endast ett av tre företag inom vårdbemanning kollektivavtal. Något som främst drabbar den största gruppen av inhyrd personal – sjuksköterskorna. I en gemensam debattartikel går nu Dedicare, Centric Care och Sens Care ut och tar ställning i frågan.

– Så här vill vi inte ha det. Vi kräver att alla sjuksköterskor som jobbar inom vårdbemanning ska omfattas av kollektivavtal. Vi står upp för sjuksköterskorna och vi vill att vårdbemanningsbranschen ska göra en gemensam kraftansträngning för att kollektivavtal ska bli en standard, säger Krister Widström, koncernchef för Dedicare.

Kollektivavtal för all personal hos Dedicare är en självklarhet, med tjänstepension för sjuksköterskor som hjärtefråga.

– Vi är ett antal företag med kollektivavtal och vi har ett stort ansvar i att
vara goda förebilder gentemot branschen. Det är ett ansvar vi mer än gärna tar. Vi står upp för sjuksköterskorna och hoppas att vi kan få till en gemensam kraftansträngning för att göra kollektivavtal till standard inom vårdbemanning för att sjuksköterskorna ska få en trygg ålderdom med en pension som går att försörja sig på.

SKR:s upphandling syftar i dagsläget till att ge regionerna större kontroll över inköp samt säkerställa kompetensnivå, leveranssäkerhet och kostnadsnivåer. Ytterligare en faktor som SKR bör ta i beaktning är goda arbetsvillkor för inhyrda sjuksköterskor. I den gemensamma upphandlingen anser Dedicare att SKR har ett stort ansvar för att säkerställa att det avsätts pengar för pension för alla som jobbar för dem. 

– Genom att faktiskt kräva att samtliga vårdbemanningsföretag som handlas upp av regionerna ska avsätta tjänstepension enligt kollektivavtalets nivåer kan vi skapa en tryggare bransch för alla.

– Dagens sjuksköterskor ska inte behöva bli morgondagens fattigpensionärer, avslutar Krister Widström.