Hoppa till innehåll

Pressmeddelanden

Dedicare växer med 17 procent i andra kvartalet.

2011-07-28 Regulatorisk information

Koncernens intäkter för andra kvartalet ökade med 17 % till 95,9 MSEK (82) och rörelseresultat för kvartalet uppgick till 6,1 MSEK (5,2) MSEK. För perioden januari – juni ökade koncernens intäkter med 14,8 % till 177,8 MSEK (154,9) och rörelseresultat för perioden uppgick till 6,4 MSEK (8,5) MSEK. Samtliga kostnader avseende förberedelser inför notering av bolagets B-aktie på 3,0 MSEK (0,0) har belastat första kvartalets resultat

Dedicare har under kvartalet tillsammans med ytterligare två leverantörer erhållit ett strategiskt viktigt ramavtal på nordenbasis med Aleris. Avtalet omfattar inhyrning av de flesta personalkategorierna inom vård och löper från den 28 juni 2011 till den 30 april 2013 med möjlighet till ett års förlängning och bedöms påverka Dedicares intäkter positivt under avtalsperioden. Ramavtalet med en av nordens största privata vårdaktörer stärker Dedicare position som ledande leverantör av bemanningstjänster på den växande privata vårdmarknaden.  

Dedicare Omsorg har under andra kvartalet som ett av de första omsorgsbolagen i Sverige erhållit tillståndsbeviset från Socialstyrelsen som krävs för att anordna personlig assistans vilket är ett viktigt steg i uppbyggnaden av Dedicare Omsorg. Tillståndet från Socialstyrelsen gäller från den 30 juni 2011 och tillsvidare. Vidare har ytterligare avtal tecknats med ett par kommuner gällande tjänster inom omsorg, däribland ett hemtjänstavtal med Huddinge kommun. Avtalets uppbyggnad är sådant att det ger valmöjligheten för kommunens invånare att välja Dedicare när de behöver en utförare av hemtjänst. Socialstyrelsens tillstånd och de nya avtalen skapar bra förutsättningar för fortsatt tillväxt på omsorgsmarknaden.

Det är Dedicares framgångsrika strategier på en växande marknad inom vårdbemanning och omsorg som lett fram till detta starka kvartalsresultat och ger goda möjligheter till att skapa värde för aktieägarna genom fortsatt hög tillväxt och god lönsamhet.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Dedicare AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 juli 2011 kl 08.00 (CET).

För fördjupad finansiell informations hänvisas till delårsrapporten som finns publicerad på bolagets hemsida www.dedicare.se.

Bilagor