Hoppa till innehåll

Pressmeddelanden

Dedicare uppdaterar lönsamhetsmålet inför 2024

2024-04-25 Regulatorisk information

Dedicare har haft ett finansiellt lönsamhetsmål om att rörelsemarginalen (EBIT-marginal) ska överstiga 7,0 procent. Styrelsen i Dedicare har beslutat att ändra lönsamhetsmålet till en EBITA-marginal om 7,0 procent över tid.

 

Dedicares strategi är tillväxt genom förvärv. Anledningen till förändringen är att kunna följa lönsamhetsutvecklingen utan påverkan av förvärvsrelaterade tillgångar. Övergången till ett EBITA-baserat mått är också i linje med hur andra större bemannings- och konsultbolag följer upp sina lönsamhetsmål, vilket därmed ökar jämförbarheten mot andra bolag på den europeiska marknaden.

 

Denna information är sådan information som Dedicare AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 april 2025 kl 15:00.