Hoppa till innehåll

Pressmeddelanden

Dedicare: Tillväxten fortsätter i tredje kvartalet

2012-10-25 Regulatorisk information

Koncernens intäkter ökade i tredje kvartalet med 25,6 % till 142,5 MSEK (113,5) och för årets första nio månader intäkterna med 40,2 % till 407,9 MSEK (291,0).

Flera av de stora avtal som Dedicare erhöll under andra kvartalet har trätt ikraft under tredje kvartalet vilka kan leda till ökade intäkter fast med något lägre marginaler.

Omsorgssegmentet omsatte sammantaget drygt 20 MSEK (3,9) i kvartalet. Vi är inte nöjda med resultatutvecklingen inom Omsorg Sverige och fokus ligger nu på ta fram åtgärder för att förbättra lönsamheten och tillväxten inom segmentet.

Dedicares strategi att hela tiden sätta kunden i centrum i kombination med kompetenta och motiverade medarbetare fortsätter att leda till nöjda kunder som är en förutsättning för fortsatt tillväxt och god lönsamhet. På detta sätt vill vi fortsätta att skapa värde för aktieägarna och ta oss närmare vår vision: att bli ett av Europas ledande omsorgs- och vårdbemanningsföretag.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Dedicare AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 oktober 2012 kl 8.00 (CET).

För fördjupad finansiell information hänvisas till bokslutskommunikén som finns publicerad på bolagets hemsida www.dedicare.se.

Bilagor