Hoppa till innehåll

Pressmeddelanden

Dedicare Q1: Hårdare konkurrens pressar marginalen

2013-04-23 Regulatorisk information

Minskningen av intäkterna i första kvartalet blev 3,5% jämfört med samma kvartal 2012. Rörelsemarginalen i första kvartalet har sjunkit jämfört motsvarande kvartal 2012 till 2,1 % (5,6).

Under hösten har nytt avtal med Stockholms Läns Landsting (SLL) successivt trätt i kraft. Avtalet innebär högre volymer inom sjuksköterskebemanningen men lägre inom läkarbemanningen. Priserna har pressats nedåt.

Under samma period förra året var vi enda leverantör av läkare till landstingen i Jönköpings län, Kalmar län, i Kronoberg och Östergötland. Idag har vi avtal endast med landstinget i Kalmar.

Sammantaget förklarar detta huvudparten av intäktsminskningen. Vi fokuserar våra sälj och bemanningsresurser till andra kunder som exempelvis Västra Götalandsregionen där vi har ett nytt avtal sedan i höstas. Implementeringen av dessa avtal tar längre tid än vi bedömt.

Det nya avtalet med norska HINAS som omfattar samtliga Helseregioner i Norge trädde i kraft den 1 februari och gäller två plus två år vilket ger oss goda möjligheter att fortsätta utveckla våra affärer i Norge. Införandet av EU bemanningsdirektiv medför en löneutveckling som pressar marginalerna.

Omsorgssegmentet omsatte sammantaget 21,6 MSEK i kvartalet vilket är en kraftig ökning jämfört med föregående års siffror på 13,8 MSEK. Resultatutvecklingen inom Omsorg Sverige har varit svag. Anders Nordqvist ny VD sedan 7 januari har under perioden gjort organisationsförändringar som bedöms ge positiv effekt under de kommande kvartalen. Inom Omsorg Norge har utvecklingen varit mycket god vad gäller tillväxt och lönsamheten varit tillfredställande.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Dedicare AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 23 april kl 14.00 (CET).

För fördjupad finansiell information hänvisas till bokslutskommunikén som finns publicerad på bolagets hemsida www.dedicare.se.