Hoppa till innehåll

Pressmeddelanden

Dedicare Omsorg tecknar nytt avtal för Hemtjänst i form av Nattpatrull

2011-05-16 Regulatorisk information

Salems kommun och Dedicare Omsorg har tecknat ramavtal för Hemtjänst i form av Nattpatrull. Avtalet sträcker sig från 1juni 2011 till 31 oktober 2011. Avtalet omfattar service- och omvårdnadsinsatser som ingår i hemtjänst.

Dedicare bedömer kontraktets värde till ca 500 TSEK för avtalsperioden.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Dedicare AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2011 kl 17.30 (CET).

För ytterligare information om bolaget hänvisas till bolagets hemsida www.dedicare.se.