Hoppa till innehåll

Pressmeddelanden

Dedicare Omsorg har erhållit tillståndsbevis från Socialstyrelsen

2011-07-13 Regulatorisk information

Dedicare Omsorg har som ett av de första bolagen i Sverige erhållit det tillståndsbevis från Socialstyrelsen som krävs för att anordna personlig assistans. Det är glädjande att Dedicare som ett av de första Omsorgsbolagen svarar upp mot Socialstyrelsens högt ställda krav.  Våra kunder kan känna sig trygga med att de valt rätt anordnare och Dedicare positionerar sig som en kvalitetsledare inom omsorg. Tillståndet från Socialstyrelsen skapar förutsättningar för Dedicare att fortsätta växa på en assistansmarknad som totalt är värd 20 miljarder i Sverige säger Stig Engcrantz, vd på Dedicare.

Sedan den 1 januari 2011 måste privata företag som vill anordna personlig assistans enligt 9 § 2 LSS ha tillstånd från Socialstyrelsen. Utan Socialstyrelsens tillståndsbevis får man inte vara anordnare av assistans. Tillståndet som Dedicare Omsorg erhållit gäller tillsvidare.

För ytterligare information om bolaget hänvisas till bolagets hemsida www.dedicare.se.

Bilagor