Hoppa till innehåll

Pressmeddelanden

Dedicare Norges verkställande direktör, Petter Nyhagen, vald till ledamot i styrelsen för Bemanningsbransjen i Norge – en del av NHO Service

2013-10-28 Icke regulatorisk information

Vid Bemanningsbransjens årsmöte den 23 oktober 2013 blev Petter Nyhagen vald till styrelseledamot. Nyhagen representerar Dedicare Norge som är ett av Norges och Nordens största vård- och omsorgsbemanningsföretag.

Bemanningsbranschen ger privata och offentliga verksamheter tillgång till en flexibel arbetskraft samtidig som den för arbetstagaren är en värdefull ingångsport till arbetsmarknaden. Branschen skapar erfarenhet och kompetens samt ger möjlighet till ökad flexibilitet. Bemanningsbransjen i NHO Service har som huvuduppgift att skapa trygghet för den anställda och arbetsgivaren samt att säkerställa seriösa förhållanden i branschen. Bemanningsbransjen är en del av NHO Service.

-Det är redan stor efterfrågan på kvalificerad vårdpersonal i Norge och behovet kommer öka enligt statistik från norska SSB. Jag ser fram emot att arbeta med vår del av branschen samt att sätta detta i ett sammanhang med hela bemanningsbranschens arbete. Jag vill arbeta för att öka förståelsen och anseendet för oss som arbetsgivare, en viktig del av arbetslivet, säger Petter Nyhagen.

Informationen i detta pressmeddelande lämnades för offentliggörande den 28 oktober 2013 kl 15.00 (CET).

För ytterligare information om bolaget hänvisas till bolagets hemsida www.dedicare.se.

För ytterligare information kontakta:

Petter Nyhagen VD Dedicare Norge                                                      tel: +47 21 68 02 91       

Stig Engcrantz VD och koncernchef                                                        tel: +46 8555 651 07

Dedicare i korthet

Dedicare är ett auktoriserat vårdbemannings- och omsorgsföretag. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm och verksamt i Sverige och Norge. Dedicare är medlem i Almega Bemanningsföretagen och Vårdföretagarna och har därmed kollektivavtal. Bolaget är kvalitetscertifierat enligt ISO 9001:2008.

Dedicare AB

Sankt Eriksgatan 44

112 34 Stockholm

Tel: 08-555 656 00 Fax: 08-555 656 45 Org.nr: 556516-1501

www.dedicare.se

Bilagor