Hoppa till innehåll

Pressmeddelanden

Dedicare; mycket stark tillväxt och fortsatt god lönsamhet.

2012-07-26 Regulatorisk information

Koncernens intäkter för andra kvartalet har ökat med 39,7 % till 133,7 MSEK (95,9) och rörelseresultat för kvartalet uppgick till 9,9 MSEK (6,1) MSEK. För perioden januari – juni har koncernens intäkter ökat med 49,4 % till 265,2 MSEK (177,8) och rörelseresultat för perioden uppgick till 17,2 MSEK (6,4) MSEK.

Dedicare har under kvartalet och efter kvartalets utgång erhållit nya avtal inom Vårdbemanning och förnyat de gamla. Dedicare täcker numera in samtliga av de största regionerna, Stockholm, Region Skåne och Västra Götalandsregionen. Avtalet med Västra Götalandsregionen är nytt. Avtalen med Stockholms läns landsting och Region Skåne är förnyade. Avtalen omfattar inhyrning av de flesta personalkategorierna inom vård och bedöms påverka Dedicares intäkter och resultat positivt under de närmaste åren. I enligt med rapporter och statistik från branschorganisationerna i respektive land har vi sett en fortsatt ökad efterfrågan på våra tjänster.

Omsorgssegmentet har utvecklats mycket starkt i Norge under kvartalet. Omsättningshastigheten har fördubblats mellan månaderna maj och juni tack vare nya kontrakt inom Brukerstyrt assistans. Även i Sverige har vi fortsatt fokus på tillväxt inom omsorg.

Dedicares kompetenta och motiverade medarbetares framgångsrika arbete har lett fram till att vi idag har så många nöjda kunder. Nöjda kunder skapar förutsättning för fortsatt tillväxt och god lönsamhet. På detta sätt vill vi fortsätta att skapa värde för aktieägarna och ta oss närmare vår vision: att bli ett av Europas ledande omsorgs- och vårdbemanningsföretag

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Dedicare AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 juli 2012 kl 8.00 (CET).

För fördjupad finansiell information hänvisas till bokslutskommunikén som finns publicerad på bolagets hemsida www.dedicare.se.