Hoppa till innehåll

Pressmeddelanden

Dedicare: Mycket stark tillväxt, 60%, och förbättrad lönsamhet i första kvartalet

2012-04-24 Regulatorisk information

          Perioden visar den högsta omsättningen någonsin för ett kvartal säger VD Stig Engcrantz, särskilt glädjande är utvecklingen i Norge.

Koncernens intäkter för perioden ökade med 60,6 % till 131,5 MSEK (81,9). Vårdbemanningen ökade i både Sverige och Norge.

Vårdbemanning Sveriges intäkter för perioden ökade med 46,6 % till 79,9 MSEK (54,5) MSEK. I Sverige är de ökade intäkterna hänförbara till både sköterske- och läkarinhyrningen.

Vårdbemanning Norges intäkter för perioden ökade med 38,4 % till 37,9 MSEK (27,4). I Norge är de ökade intäkterna främst hänförbara till läkaruthyrningen men även sköterskeinhyrningen ökar. Omsorg Sveriges intäkter uppgick till 12,3 MSEK (0,0) i perioden och Omsorg Norges intäkter uppgick till 1,5 MSEK (0,0).

Vårdbemanningen växer i både Sverige och Norge. Majoriteten av landstingen i Sverige och helseregionerna i Norge signalerar personalbrist och ökat inhyrningsbehov både av läkare och sjuksköterskor. Marginalpressen har varit stor under senaste åren i Norge men vi ser nu ett trendbrott i det under perioden vunna avtalet inom HINAS där marginalerna motsvarar våra marginalmål. Vidare har vi inom vårdbemanning under perioden vunnit flera avtal exempelvis rikstäckande avtal med Praktikertjänst inom både läkar- och sköterskeinhyrning.

Vår etablering av omsorg i Norge går enligt plan och är redan lönsam. Marknaden inom omsorg befinner sig i motsvarande läge som den gjorde Sverige gjorde för mer än 10 år sedan, vi ser en stark underliggande tillväxt på den norska marknaden där den kommunala och statliga vården kommer att konkurrensutsättas under de kommande åren.  

I Sverige utvecklas omsorgsverksamheten väl och vi har under perioden etablerat nya kontor i Södertälje och Salem, vilket inledningsvis påverkar marginalerna negativt.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Dedicare AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 24 april 2012 kl 14.00 (CET).

För fördjupad finansiell information hänvisas till bokslutskommunikén som finns publicerad på bolagets hemsida www.dedicare.se.

Bilagor