Hoppa till innehåll

Pressmeddelanden

Dedicare har utsett ny valberedning

2011-10-17 Icke regulatorisk information

I enlighet med beslutet på Dedicare årsstämma 2011 har styrelsens ordförande kontaktat bolagets största ägare för att utse valberedning inför årsstämman 2012.

Valberedningen har följande sammansättning:

  • Björn Örås, styrelsens ordförande och huvudägare
  • Anders Oscarsson, AMF – Försäkringar och Fonder
  • Åsa Nisell, Swedbank Robur fonder

Anders Oscarsson har utsetts till valberedningens ordförande.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Dedicare AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 17 oktober 2011 kl 15.30 (CET).

För ytterligare information om bolaget hänvisas till bolagets hemsida www.dedicare.se.

För ytterligare information kontakta:

Anders Oscarsson, 0734 – 22 16 15

Björn Örås, 070 – 526 79 97