Hoppa till innehåll

Pressmeddelanden

Dedicare har tecknat nytt ramavtal för bemanningstjänster inom hälso- och sjukvård med Stockholms läns landsting

2012-06-04 Regulatorisk information

Dedicare har tecknat nytt ramavtal avseende bemanningstjänster inom hälso- och sjukvård med Stockholms läns landsting (SLL) tillsammans med 14 andra leverantörer. Avtalet omfattar främst inhyrning av läkare och sjuksköterskor och sträcker sig från den 4 juni 2012 till den 31 mars 2014 med maximalt två års förlängning.

– Min bedömning är att Dedicare stärker sin position ytterligare i Stockholm och därmed på den svenska marknaden genom detta avtal, säger Stig Engcrantz, vd på Dedicare. Dedicare har de senaste åren inte haft något ramavtal med Stockholms läns landsting.

Det totala årliga avtalsvärdet är bedömt till 185 MSEK enligt anbudsinbjudan. Avtalet ger inte något garanterat ordervärde, men Dedicare bedömer att intäkterna påverkas positivt med minst 10 MSEK årligen.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Dedicare AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 4 juni 2012 kl 15.00 (CET).

För ytterligare information om bolaget hänvisas till bolagets hemsida www.dedicare.se.

För ytterligare information kontakta:
Stig Engcrantz,VD, tel 08-555 656 07
Richard Engel, finansdirektör, tel 08-555 656 16

Dedicare i korthet
Dedicare är ett auktoriserat vårdbemannings- och omsorgsföretag. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm och verksamt i Sverige och Norge. Dedicare är medlem i Almega Bemanningsföretagen och Vårdföretagarna och har därmed kollektivavtal. Bolaget är kvalitetscertifierat enligt ISO 9001:2008.

Dedicare AB
Kungsholms Strand 147
112 48 Stockholm
Tel: 08-555 656 00
Fax: 08-555 651 45
Org.nr: 556516-1501
www.dedicare.se

Bilagor