Hoppa till innehåll

Pressmeddelanden

Dedicare har fått tilldelningsbeslut om nytt ramavtal för läkarkonsulter- specialistläkare inom Västra Götalandsregionen

2012-03-21 Regulatorisk information

Västra Götalandsregionen har givit Dedicare tilldelningsbeslut om nytt ramavtal för läkarkonsulter- specialistläkare tillsammans med 17 andra leverantörer. Avtalet sträcker sig från 1 maj 2012 till 31 april 2015 med maximalt ett års förlängning. Avtalet är planerat att undertecknas den 3 april 2012.

Dedicare har tidigare inte haft något ramavtal med Västra Götalandsregionen inom läkarinhyrning. 

Det totala avtalsvärdet är bedömt till 400 MSEK enligt tilldelningsbeslutet. Avtalet ger inte något garanterat ordervärde, men Dedicare bedömer att intäktspotentialen för bolaget till minst 15 MSEK årligen.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Dedicare AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 21 mars 2012 kl 17.00 (CET).

För ytterligare information om bolaget hänvisas till bolagets hemsida www.dedicare.se.

Bilagor