Hoppa till innehåll

Pressmeddelanden

Dedicare genomför ledningsförändring i Sverige och initierar kostnadsbesparingsprogram

2024-05-14 Regulatorisk information

Dedicare genomför en ledningsförändring i Sverige där Bård Kristiansen, VD för Dedicare Norge sedan 2017, tar över som interim VD för Dedicare Sverige. Bård kvarstår som VD för Dedicare Norge, där Lene Langås, operativ chef inom sjuksköterskebemanning sedan 2013, tillsätts som interim operativ chef för den norska verksamheten. Processen att rekrytera en ny VD för Dedicare Sverige inleds omgående. Eva Brunnberg lämnar, på egen begäran, bolaget och därmed positionen som VD för Dedicare Sverige.

”Bård har framgångsrikt byggt upp och utvecklat den norska verksamheten, där omsättningen under hans ledarskap mer än fyrfaldigats under kraftigt ökad lönsamhet samtidigt som de kvalitativa målen har uppfyllts”, säger Krister Widström.

”Jag vill tacka Eva för stort engagemang, hårt arbete och gott samarbete under en utmanande period i Sverige”, säger Krister Widström.

Som en följd av rådande marknadsförutsättningar inom svensk vårdbemanning och till viss del ökad konkurrens på den norska marknaden, vilket Dedicare tidigare har rapporterat om, har ledningen tillsammans med styrelsen beslutat om ett kostnadsbesparingsprogram. Programmet förväntas ge årliga besparingar om ca 15 MSEK, med full effekt från det fjärde kvartalet 2024. De vidtagna åtgärderna syftar till att effektivisera verksamheten och möjliggöra fortsatta investeringar i framtida tillväxt i marknader och segment med god efterfrågan.

Dedicares långsiktiga strategi och finansiella mål om en årlig omsättningstillväxt på minst 10 procent med en EBITA-marginal överstigande 7,0 procent över tid ligger fast.

För mer information, vänligen kontakta: 

Krister Widström, koncernchef, krister.widstrom@dedicaregroup.com, 070 526 7991 

Anette Sandsjö, CFO, anette.sandsjo@dedicaregroup.com, 073 343 4468